Home

As part of FOLKSTHEATER/TEATR LUDOWY we will be holding a conference in Frankfurt(Oder) 6th to 8th October 2017, with international artist guests (LASA from Cuba, Zorka Wollny from Poland). Participation open to all.

Full invite and timetable here:

170728_Collective_Invite

Konferenz „Kollektive Stadt“ 6. – 8. Oktober 2017

Konferencja „Kolektywne miasto“  6. – 8. października 2017

Folkstheater/Teatr Ludowy holt internationale Künstler*innen, Stadtplaner*innen und Wissenschafter*innen nach Frankfurt/Oder und erarbeitet in einem eintägigen Intensivworkshop ein Papier zum Thema: “Kollaborative Stadtentwicklung als Crossover zwischen Kunst im öffentlichen Raum, Bürgerbeteiligung und inklusiver Stadtplanung“. Das Projekt Folkstheater stellt sich hiermit in einen internationalen Kontext und vergleicht Ansätze in Kunst, Stadtplanung und Architektur, die sich der bürgergetragenen Stadtproduktion verschrieben haben. Umrahmt wird der Arbeitstag von verschiedenen öffentlichen Präsentationen zum Thema.

Folkstheater/Teatr Ludowy sprowadza międzynarodowych artystów, urbanistów i naukowców do Frankfurtu nad Odrą aby w trakcie jednodniowych, intensywnych warsztatów opracować dokument o temacie „Kolaboracyjny rozwój miasta jako Crossover pomiędzy sztuką w przestrzeni publicznej, zaangażowaniem mieszkańców i urbanistyką”. Projekt Folkstheater przedstawi się w związku z tym w międzynarodowym kontekście i porówna podejścia w sztuce, urbanistyce i architekturze, które zapisały się w miejskich produkcjach obywatelskich. Temu dniowi towarzyszyć będą różne publiczne prezentacje związane z tematem.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s